Otoč

01.02.2015 17:26

To, co jsi nechal za sebou, zase najdeš, až se svět obrátí

Vzhůru nohama a pomlácená minulost tě dožene

Postaví se naproti tobě a ukáže chyby, vady na kráse

Uvidíš sám sebe jako kněze kázajícího v kostele Sv. Václava

Jako božského anděla vyvolaného z podsvětí

Jako ohlodanou kost od vlků a supů

Jako pohozený kus papíru, který někdo počmáral

Jako sebe sama

Jako mě

Instagram
Instagram

Rajče.net

Kontakt